UNIT UNDANG-UNDANG

  1. Memberi khidmat nasihat perundangan kepada MDA dan pihak lain
  2. Menyemak dokumen perundangan dan menasihati isu kontrak
  3. Memantau proses tindakan undang-undang yang melibatkan MDA
  4. Membantu proses pendakwaan kes ketidakpatuhan statutori