UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

  1. Mengurus portal MDA dan menyelaras isu komunikasi di Parlimen
  2. Menyediakan laporan tahunan dan memberi maklum balas kepada orang awam
  3. Mengendalikan acara PBPP dan menerbitkan bahan promosi untuk kesedaran awam
  4. Menjalankan Kajian Kepuasan Pelanggan
  5. Mempromosikan aktiviti PBPP melalui media elektronik dan media sosial
  6. Menjalin kerjasama dengan media untuk liputan aktiviti penguatkuasaan