List of Board of Directors

 

NAMA  GAMBAR

YBhg. Datuk Dr. Muhammad Radzi Abu Hassan

Pengerusi 

Pihak Berkuasa Peranti Perubatan  

 Dr Muhammad Radzi

YBrs. Dr. Muralitharan Paramasua

Anggota Lembaga 

Pihak Berkuasa Peranti Perubatan  

 

 

 IMG 4214 EDITED

YBhg. Dato Zainal Alhakab Seman

Anggota Lembaga 

Pihak Berkuasa Peranti Perubatan  

 

 

DATO ZAINAL ALHAKAB SEMAN

 YBrs. En. Desmond Anggang Anak Tading

Anggota Lembaga 

Pihak Berkuasa Peranti Perubatan  

 Desmond Anggang Anak Tading

YBrs. En Na’im bin Jusri

Anggota Lembaga 

Pihak Berkuasa Peranti Perubatan  

 

YBhg. Dato' Mohamad Fazin bin Mahmud

Anggota Lembaga 

Pihak Berkuasa Peranti Perubatan  

 

YBrs. Dr. Lim Teck Onn

Anggota Lembaga 

Pihak Berkuasa Peranti Perubatan  

 

YBrs. En. Andy Lee Kuan Min

Anggota Lembaga 

Pihak Berkuasa Peranti Perubatan  

 

 

 

Updated: 13th February 2024