UNIT INTEGRITI

  1. Memastikan tadbir urus efektif dan pelaksanaan integriti dalam organisasi
  2. Menyiasat dan mengambil tindakan terhadap aduan salah laku serta pelanggaran etika
  3. Melaporkan salah laku jenayah kepada agensi penguatkuasaan
  4. Memastikan pematuhan undang-undang dan peraturan
  5. Menjalankan fungsi urusetia Lembaga Tatatertib