FUNGSI BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT

 1. Mesyuarat Anggota PBPP
  Menjalankan tugas dan memastikan persediaan fizikal mesyuarat secara berkesan seperti penyediaan fail mesyuarat, pemfailan dokumen mesyuarat serta kertas pertimbangan, tempat, rsvp, dan perkara-perkara yang sesuai bagi tujuan kelengkapan mesyuarat

  2. Anggota Pihak Berkuasa Peranti Perubatan
  Menjalankan dan menguruskan tugas –tugas yang melibatkan ahli board seperti pembayaran elaun setiap anggota board.

  3. ICT Portal
  Menjalankan tugas menguruskan Portal MDA yang akan dibangunkan kelak seperti bantuan semakan informasi, kemaskini serta merekod maklumat, tugas-tugas pengurusan dan asas ICT serta perkara- perkara lain yang dirasakan sesuai.

  4. Pentadbiran Pejabat
  Menjalankan tugas menguruskan pentadbiran asas Unit Perhubungan Awam seperti urusan surat-menyurat, dokumentasi, penyediaan memo, urusan dengan pihak-pihak yang berkenaan yang dirasakan sesuai serta lain-lain perkara yang membantu bagi memastikan kelancaran Unit Perhubungan Awam

  5. Penyelarasan Parlimen
  Menjalankan tugas menyelaraskan setiap aktiviti yang berkaitan dengan isu komunikasi di Parlimen seperti merekod maklumbalas terhadap isu yang dibangkitkan.

  6. Penyelarasan Laporan Tahunan
  Menjalankan tugas dan menjadi setiausaha dalam mengendalikan urusan-urusan persiapan laporan tahunan seperti berhubungan dengan pembekal dan penulisan serta pengumpulan maklumat berkait.

  7. Penyelarasan lspaa (Aduan Pelanggan di peringkat KKM)
  Menjalankan tugas menguruskan dan mengendalikan serta memberi maklumbalas seperti aduan, penghargaan, pertanyaan, serta cadangan daripada orang awam dan memastikan setiap aduan diselesaikan dalam masa yang diberikan.

  8. Aduan Pelanggan melalui emel
  Menjalankan tugas menyelaras dan merekod emel awam PBPP kepada pegawai yang berkenaan mengikut skop tugasan pegawai. Turut membantu pegawai dalam kajian pengurusan pelanggan selaras dengan tuntutan prosedur kualiti MS ISO 9001.

  9. Pengurusan Acara
  Menjalankan tugas mengendalikan persiapan urusan acara PBPP seperti persiapan pentadbiran, bantuan persediaan protokol, persediaan alat bantuan, persediaan fizikal, urusan rsvp VIP dan peserta, persiapan tempat tinggal, pengangkutan dan lain-lain yang dirasakan perlu. Turut menyediakan bajet untuk setiap acara dan menyediakan laporan bagi setiap acara yang telah dijalankan. Contoh: Acara rasmi PBPP, Awareness Program dan Program bersama Industri.

  10. Penerbitan
  Mengeluarkan penerbitan PBPP seperti brochure bagi tujuan kesedaran dan promosi PBPP. Turut menjalankan tuagas seperti berurusan dengan pihak pembekal, membantu kerja-kerja pentadbiran dan bantuan khidmat penulisan, dan lain-lain yang dirasakan sesuai. Contoh: Brochure, Banner dan Annual Report.

  11. Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan
  Menjalankan kajian dan menghasilkan laporan berkenaan tahap kepuasan pelanggan terhadap Pihak Berkuasa Peranti Perubatan.

  12. Pengurusan Media Elektronik
  Menjalankan tugas dalam mempromosikan acara anjuran Pihak Berkuasa Peranti Perubatan melalui media elektronik bagi menyampaikan objektif acara kepada orang awam seperti TV dan radio.

  13. Khidmat Nasihat Protokol
  Menjalankan tugas dan menyelaras aktiviti-aktiviti melibatkan urusan protokol yang memerlukan panduan bagaimana sesuatu aktiviti atau acara patut dilakukan. Memberi khidmat nasihat protokol kepada PBPP.

  14. PengurusanSosial Media
  Menyebarkan segala info-info terkini berkaitan terutuama penganjuran acara serta program-program yang melibatkan pembangunan industri PBPP dengan menggunakan wadah page Facebook

  15. Strategi Perhubungan Awam PBPP
  Menjalankan kerjasama dengan liputan media bagi urusan aktiviti penguatkuasaan berkaitan peranti perubatan seperti serbuan dan sebagainya: Misi Liputan Media Bersama Program 999 di bawah TV3 dan mempromosi dengan lebih meluas ke siaran TV berkaitan Akta Peranti Perubatan dan Bagaimana PBPP membantu rakyat. Misi: Bualbicara di program TV3 iaitu Malaysia Hari Ini (MHI) atau Selamat Pagi Malaysia TV1. Juga, meneruskan promosi siaraya ke radio lain selain Radio Nasional Misi: Temubual deejay di Radio Bernama. Telah bersiaran di Radio Nasional tahun 2016.