BAHAGIAN DASAR DAN PERANCANGAN STRATEGIK

Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik MDA memainkan peranan penting dalam merangka dan menyelaraskan dasar-dasar serta strategi-strategi yang berkaitan dengan pengawalseliaan peranti perubatan di Malaysia. Fungsi-fungsi bahagian ini termasuk:

 1. Unit Kajian & Penilaian Teknologi
  • Melakukan kajian regulatori dan penilaian teknologi untuk meningkatkan pengawalan peranti perubatan.
 2. Unit Dokumen Panduan
  • Merancang, menyelaraskan, dan menerbitkan dokumen panduan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan.
 3. Unit Dasar & Regulatori
  • Merancang dan menyelaraskan pindaan dasar serta strategi pelaksanaan peraturan dalam Akta 737.
 4. Unit Penyelarasan Perancangan Strategik
  • Memantau pencapaian perancangan strategik MDA serta merancang dan menjalankan persijilan.
 5. Unit Usage & Kemudahan Penjagaan Kesihatan
  • Merangka program kompetensi, menjalankan pemeriksaan ke atas kemudahan kesihatan, dan menguruskan permit peranti perubatan.
 6. Unit Inter-Agensi & Kolaborasi
  • Menguruskan kerjasama strategik dengan agensi dalam dan luar Kementerian serta menjalinkan kerjasama dengan pihak berkepentingan.