FUNGSI UNIT UNDANG - UNDANG

Misi utama unit ini adalah memberikan khidmat nasihat undang-undang yang berkualiti tinggi kepada Pihak Berkuasa dengan matlamat utama untuk melindungi dan melindungi kesihatan awam.

Unit ini bersungguh-sungguh akan menggunakan setiap cabang undang-undang yang ada untuk memenuhi tannggungjawabnya dengan menumpukan kepada objektif-objektif berikut:

  1. Memberi nasihat, pandangan undang-undang dan panduan kepada Ahli-ahli Pihak Berkuasa, Ketua Pegawai Eksekutif, dan semua pegawai dan pekhidmat Pihak Berkuasa lain, atau kepada mana-mana pihak yang lain seperti yang diarahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif.
  2. Menasihati Pihak Berkuasa berkenaan perkara-perkara yang berkaitan dengan semua undang-undang dan dasar-dasar, termasuk tetapi tidak terhad kepada Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737), Akta Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Perubatan 2012 (Akta 738), Statut dan Peraturan yang dibuat di bawah pekeliling kerajaan dan semua arahan pentadbiran lain yang mentadbir Pihak Berkuasa, untuk memastikan pematuhan terhadap dasar-dasar Pihak Berkuasa dan keperluan statutori.
  3. Menderaf atau menggunakan, menyemak dan juga memuktamadkan dokumen perundangan dan menasihati semua isu perundangan yang berkaitan dengan kewajiban kontrak dan bukan kontrak yang dimasuki oleh Pihak Berkuasa.
  4. Mengarah dan membantu panel peguam Pihak Berkuasa dalam tindakan undang-undang yang difailkan terhadap atau bagi pihak Pihak Berkuasa.
  5. Memulakan dan membantu pihak pendakwaan sekiranya berlaku ketidakpatuhan statutory mengikut mana-mana yang berkenaan.