UNIT KEURUSETIAAN

  1. Melaksana tugas keurusetiaan untuk mesyuarat di MDA
  2. Mengurus pelantikan, penamatan dan kemudahan Anggota MDA
  3. Membantu pelaksanaan pelan strategik dan pemantauan KPI
  4. Mengurus hal ehwal majlis rasmi Ketua Eksekutif MDA