PENGUMUMAN PENTING

PERMOHONAN IKLAN PERANTI PERUBATAN 2023

 

Mulai 1 Disember 2023, semua permohonan iklan yang telah lengkap diisi beserta senarai semak hendaklah dihantar melalui emel ke [email protected]. Permohonan yang diterima secara salinan cetak/ keras tidak akan diproses.

Setiap permohonan iklan hendaklah disertakan sekali pembayaran yuran pemprosesan melalui draf bank atau BayarNow. Bayaran tunai dan dalam talian tidak akan diterima. Maklumat pembayaran yang tidak tepat akan dikembalikan. Resit akan dikeluarkan selepas penerimaan selesai dan sebarang yuran pemprosesan tidak akan dikembalikan.

Untuk maklumat lanjut, sila layari disini.

------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

MEDICAL DEVICE ADVERTISEMENT APPLICATION 2023

Starting 1st December 2023, all completed advertisement applications shall be sent via email to [email protected]. Applications received in hard copy will not be processed.

The advertisement submission process requires payment of processing fees via bank draft or BayarNow, with cash and online payments not accepted. Inaccurate payment information will be returned. A receipt will be issued after acceptance, and the processing fee is non-refundable.

For further information, please visit here.

 

 

Dikemaskini: 8 November 2023