The Technical Evaluation Division

FUNGSI BAHAGIAN PENILAIAN TEKNIKAL

  • Merancang, membangun dan menyelaras aktiviti-aktiviti pengawalan peranti perubatan yang dikecualikan daripada keperluan pendaftaran di bawah Akta 737;
  • Merancang, membangun dan menyelaras aktiviti-aktiviti penilaian permohonan notifikasi pengecualian peranti perubatan daripada keperluan pendaftaran;
  • Merancang, membangun, menyelaras dan menguruskan kajian bagi penyediaan bukti/fakta yang relevan untuk menyokong penetapan dasar/polisi bagi kawalan regulatori peranti perubatan;
  • Merancang dan membangunkan sistem Daftar bagi capaian kepada maklumat peranti perubatan di bawah Seksyen 67 Akta 737;
  • Merancang dan membangunkan pusat sumber regulatori peranti perubatan;
  • Merancang dan menyelaras penubuhan dan fungsi jawatankuasa teknikal dan saintifik yang berkaitan dengan peranti perubatan yang dikecualikan daripada keperluan pendaftaran
  • Menjalankan aktiviti / khidmat nasihat teknikal mengenai isu-isu keselamatan dan keberkesanan peranti perubatan;
  • Menjalankan aktiviti pengurusan dan perancangan strategik ICT seperti:

i- Mengurus dan menyelaras pembangunan projek ICT berdasarkan Pelan Strategik ICT PBPP;

ii- Merancang dan mengurus keperluan infrastruktur (perkakasan, perisian, rangkaian, sistem aplikasi), perkhidmatan dan keselamatan ICT;

iii- Merancang dan mengurus program latihan dan pembudayaan ICT mengikut keperluan organisasi; dan

iv- Mengurus dan menyediakan khidmat dalam bidang kepakaran ICT mengikut keperluan bahagian atau unit.

Cetak

  Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Malaysia,
Kementerian Kesihatan Malaysia,
Aras 6, Prima 9, Prima Avenue II,
Block 3547, Persiaran APEC,
63000 Cyberjaya, Selangor, MALAYSIA

  +603 - 8230 0300
  +603 - 8230 0200 
  mdb@mda.gov.my

Today 8347 Yesterday 6004 Week 28667 Month 99225 Jumlah Pengunjung: 1161731

  • Kemaskini Terakhir: 23 Jun 2021.
facebooktwitterinstagramyoutube
Copyright © 2021 Medical Device Authority
Ministry of Health Malaysia
Best view with Firefox 64 and above, minimum resolution 1366x768