IVD Test Kit Untuk Kegunaan Profesional

logo mda login admin min

IVD Test Kit untuk kegunaan profesional

Berdasarkan syarat-syarat pendaftaran peranti perubatan menyatakan bahawa peranti perubatan yang diniatkan bagi kegunaan profesional hanya boleh dibekalkan untuk kegunaan profesional perubatan sahaja dan tidak boleh diletakkan di pasaran bagi kegunaan orang awam. 

Oleh itu, IVD test kit yang diniatkan bagi kegunaan profesional seperti yang dinyatakan dalam arahan penggunaan peranti perubatan (IFU) tidak boleh dibekalkan dan diletakkan di pasaran bagi kegunaan orang awam seperti yang dinyatakan pada syarat-syarat pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk  syarat-syarat pendaftaran. 

Print